arrow

herbKorycki's Family

and related: Kiliś, Kostewicz, Pawelski, Sadlakowski, Wyrzykowski...

Documents


Tree:  

Matches 31 to 60 of 1,216     » See Gallery

    «Prev 1 2 3 4 5 6 ... 41» Next»

 #   Thumb   Description   Info   Linked to 
31
Akt chrztu- Ważyńska Alodya
Akt chrztu- Ważyńska Alodya
Działo się w mieście Płocku dnia szóstego/ osiemnastego Listopada tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego czwartego roku o godzinie czwartej po południu. Zjawił się Wincenty Ważyński, trzydzieści jeden lat od urodzenia, murarz w Płocku mieszkający w towarzystwie Ignaca Bromki, dwadzieścia siedem lat mającego i Władysława Ważyńskiego, dwadzieścia osiem lat od urodzenia, murarzy w Płocku zamieszkujących i okazali nam niemowlę płci żeńskiej oświadczając, że ono urodziło się w Płockim Powiecie we wsi Liszino dziesiątego/ dwudziestego drugiego Października roku bieżącego o godzinie szóstej rano z prawnej jego żony Heleny Julianny z Pfahlów (Pfalów), dwadzieścia osiem lat liczącej. Niemowlęciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym onego czasu przez księdza Albina Tanaszewskiego, Wikariusza Parafii Płockiej, nadano imię Alodya, a rodzicami chrzestnymi jego byli Ignacy Bromka i Franciszka Ciołkowska.
Akt ten stawającemu i świadkom przeczytano, Nami i nimi podpisano.

Ks.Tanaszewski, Wikariusz (…)

Wincenty Ważyński, I.Bromka, Ważyński
 
32
Akt chrztu- Ważyńska Aniela
Akt chrztu- Ważyńska Aniela
Działo się w mieście Płocku dnia siódmego/ dziewiętnastego Kwietnia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego siódmego roku o godzinie piątej po południu. Zjawił się Józef Warzyński, dwadzieścia sześć lat liczący od urodzenia, murarz w Płocku zamieszkujący w towarzystwie Mariana Niedzielskiego, trzydzieści jeden lat i Władysława Warzyńskiego, trzydzieści lat od urodzenia liczącego, murarzy w Płocku zamieszkującego i okazali nam niemowlę płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Płocku na ulicy Mostowej w domu pod numerem ósmym dnia dziewiętnastego/ trzydziestego pierwszego Marca bieżącego roku o godzinie ósmej rano z prawnej jego żony Anieli, urodzonej Kaczorowskiej (Anieli z Kaczorowskich), dwadzieścia lat mającej. Niemowlęciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym onego czasu przez księdza Józefa Linkiewicza, Wikariusza parafii Płockiej, nadano imię Aniela, a rodzicami chrzestnymi jego byli Marian Niedzielski i Maryanna Wiśniewska.
Akt ten zgłaszającemu i świadkom przeczytany, Nami i nimi podpisany.
Utrzymujący akta Stanu Cywilnego (...)
Józef Ważyński, Marian Niedzielski

Matka chrzestna: Maryanna Wiśniewska
Ojciec chrzestny: Marian Niedzielski lat 31, murarz z Płocka
Świadek: Józef Ważyński lat 26, murarz z Płocka (ojciec)
Świadek: Władysław Ważyński lat 30, murarz z Płocka
 
33
Akt chrztu- Ważyńska Zofia
Akt chrztu- Ważyńska Zofia
 
34
Akt ślubu
Akt ślubu
 
35
Akt ślubu
Akt ślubu
 
36
Akt ślubu -Karchutocki Romuald i Julianna Agnieszka Ważyńska
Akt ślubu -Karchutocki Romuald i Julianna Agnieszka Ważyńska
Działo się w Miszewie Murowanym dnia pierwszego Lipca Tysiąc ośmset trzydziestego drugiego roku o godzinie czwartey po południu.
Wiadomo czynimy że w przytomności świadków Pawła Krajewskiego Ekonoma wsi Borowic tamże zamieszkałego lat Trzydzieści trzy liczącego i Jana Zomra Czymszownika lat Pięćdziesiątdwa mającego Zamieszkałego na Kempie Borowicki na dniu dzisieyszym Zawarte Zostało Religeynie Małżeństwo między Romualdem Karputowskiem Pisarzem Prowentu Dóbr Borowic i tamże zamieszkałym, Urodzonym w Mieście Olity przy Granicy Rosyiskiey na Woiewadztwie
Augustowskiem położonym z Jana i Karoliny z Pawłowiczów Małżonków Karputowiczuw iuż nieżyjących-, lat Dwadzieścia cztery maiącym a Panną Julianną Agnieszką Warzyńską Służącą w Borowicach i tamże zamieszkałą, Córką Antoniego Warzyńskiego ktory iuż nieżyie i Agnieszkiz Wysockich Prawnych Małżonków Zamieszkałey w Płocku, Urodzoną w Mieście Płocku lat Dwadzieścia ieden maiącą, Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzie na dniach Dwudziestym pierwszym, Dwudziestym czwartym, miesiąca Czerwca, i pierwszym Lipca roku bieżącego w Kościele Parafij Miszewa Murowanego iako też zezwolenie ustne Obecny Aktowi Małżeństwa Matki Nowo Zaślubiony, Tamowanie Małżeństwa niezaszło Małżonkowie Nowi oświadczają iż niezawarli Umowy przedślubny. Akt ten Stawaiącym i świadkom przeczytany i podpisanyzostał. Xiądz Jan Zieliński Kommen...(komendarz) Parafij Miszewa Muro...(Murowanego)

Podpisy pary młodej:
Romuald Karchutocki
Julianna Agnieszka Ważyńska

Podpisy świadków:
Paweł Krajewski
Jan Zommer

W Akcie znajdujemy nieścisłości dotyczące pisowni nazwisk pary młodej
(Karputowski- Warzyńska)
prawidłowa forma to: Karchutocki- Ważyńska o czym świadczą podpisy złożone przez samych zainteresowanych

 
37
Akt ślubu Augustyna i Małgorzaty Pacholaków
Akt ślubu Augustyna i Małgorzaty Pacholaków
 
38
Akt ślubu Eleonory z  Koryckich vel Korytkowskich i Piotra Zakrzewskiego
Akt ślubu Eleonory z Koryckich vel Korytkowskich i Piotra Zakrzewskiego
 
39
Akt ślubu Franciszka i Anieli Koryckich
Akt ślubu Franciszka i Anieli Koryckich
 
40
Akt ślubu Jana Abramczyka i Marianny z Pacholaków, rok 1858
Akt ślubu Jana Abramczyka i Marianny z Pacholaków, rok 1858
 
41
Akt ślubu Jana i Joannay Koryckich.
Akt ślubu Jana i Joannay Koryckich.
 
42
Akt ślubu Jana i Marianny Pacholaków
Akt ślubu Jana i Marianny Pacholaków
 
43
Akt ślubu Jana i Rozalii Olszewskich
Akt ślubu Jana i Rozalii Olszewskich
 
44
Akt ślubu Jana Wyrzykowskiego i Marianny Koryckiej
Akt ślubu Jana Wyrzykowskiego i Marianny Koryckiej
 
45
Akt ślubu Józef Korycki Jadwiga Kulaszewska
Akt ślubu Józef Korycki Jadwiga Kulaszewska
 
46
Akt ślubu Józefa Korycka i Franciszek Kordulewski
Akt ślubu Józefa Korycka i Franciszek Kordulewski
 
47
Akt ślubu Julianny Żołnierzak i Piotra Wyrczyńskiego (Wiercińskiego)
Akt ślubu Julianny Żołnierzak i Piotra Wyrczyńskiego (Wiercińskiego)
 
48
Akt ślubu Macieja i Ewy Kielaków
Akt ślubu Macieja i Ewy Kielaków
 
49
Akt ślubu Piotra i Katarzyny Czajkowskich
Akt ślubu Piotra i Katarzyny Czajkowskich
 
50
Akt slubu Stanisław Karkowski Franciszka Kozłowska
Akt slubu Stanisław Karkowski Franciszka Kozłowska
 
51
Akt ślubu Stanisława i Antoniny Chorosiów.
Akt ślubu Stanisława i Antoniny Chorosiów.
 
52
Akt ślubu Stanisława i Katarzyny Chorosiów
Akt ślubu Stanisława i Katarzyny Chorosiów
 
53
Akt ślubu Stanisława i Katarzyny Chorosiów
Akt ślubu Stanisława i Katarzyny Chorosiów
 
54
Akt ślubu Szymona i Julianny Wyrzykowskich
Akt ślubu Szymona i Julianny Wyrzykowskich
 
55
Akt Ślubu Wiktoria Korytkowska Jan Kaczyński
Akt Ślubu Wiktoria Korytkowska Jan Kaczyński
 
56
Akt ślubu- Ważyńska Alodya i Jan Lubiński
Akt ślubu- Ważyńska Alodya i Jan Lubiński
 
57
Akt urodz. Marianny Jankiewicz 1900
Akt urodz. Marianny Jankiewicz 1900
 
58
Akt urodzeni Jana Antoniego Kilisia 1839
Akt urodzeni Jana Antoniego Kilisia 1839
 
59
Akt urodzeni Józefa Śmiesznego 1824
Akt urodzeni Józefa Śmiesznego 1824
 
60
Akt urodzeni Józefy Kamińskiej 1895
Akt urodzeni Józefy Kamińskiej 1895
 

    «Prev 1 2 3 4 5 6 ... 41» Next»


Webmaster Message

Our family tree has over 10,000 pieces of data. We also have around 75,000 photos and thousands of documents in our collection.
This tree can continue to grow only thanks to the interest and cooperation of close and distant relatives who, finding their relatives here, would like to share their information, photos or documents.