arrow

herbKorycki's Family

and related: Kiliś, Kostewicz, Pawelski, Sadlakowski, Wyrzykowski...

Histories

» Show All     «Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... Next»

Historia Pomiechowa i PomiechówkaWieś Pomiechówek jest osadą stosunkowo młodą. Jej historia nierozerwalnie łączy się z Pomiechowem, które jest od niej starsze i skąd zaczerpnęła swą nazwę. Pomiechówek powstał wraz z budową linii kolejowej i jej stacji w odległości kilometra od Pomiechowa. 
Pomiechowo, zapisywane dawniej jako Pomnichów lub Pomnychów na kartach historii pojawia się już w XIw. 
Na stronie internetowej pomiechowskiej szkoły podstawowej możemy znaleźć taki opis dziejów Pomiechówka:
 W 1065 r. Pomnychów został nadany zakonowi benedyktynów z Mogilna. W 1161 roku z okazji konsekracji kolegiaty w Łęczycy, książę Bolesław IV Kędzierzawy nadał wieś Pomiechowo klasztorowi kanoników regularnych laterańskich z Czerwińska. Opaci klasztoru w Czerwińsku na terenie diecezji płockiej założyli m.in. kościół w Pomnychowie, o czym świadczy dokument z 1254 roku. W XIV wieku Pomnychów wchodził w skład Distriktum Zakroczymskiego i był we władaniu książąt mazowieckich. W 1410 roku przez Pomnychów ciągnęły pod Grunwald wojska litewsko-ruskie i posiłki tatarskie. W XV wieku osadnictwo na brzegach Wkry, Wisły i Narwi było już bardzo rozwinięte, a co za tym idzie, znacznie zmniejszył się obszar puszcz. Opaci klasztoru czerwińskiego dążyli do włączenia lepiej uposażonych probostw w skład dóbr klasztornych, tworząc w nich prepozytury obsługiwane przez zakonników. W 1514 roku kościół świętych Piotra i Pawła w Pomnychowie również wcielono do uposażenia klasztoru. W XVI wieku rozwijały się szybko i bogaciły się. Przez Pomiechówek przebiegały dwa ważne szlaki: Zakroczym – Psucin – Nasielsk i Zakroczym – Pomiechówek – Serock – z przeprawą przez Wkrę w Szczypiornie.
W latach 1807 – 1815, Pomiechówek znalazł się w granicach Księstwa Warszawskiego, potem w latach 1815 – 1918 należał do Królestwa Polskiego, będąc częścią jednego z mniejszych województw, płockiego. Historia ma swoje odzwierciedlenie do dziś w ramach administracji kościelnej bowiem parafia pod wezwaniem Św. Anny w Pomiechowie należy do diecezji płockiej. Najstarsze zachowane nagrobki na pomiechowskiej nekropolii rzymsko - katolickiej pochodzą z czasów bitwy napoleońskiej pod Czarnowem w 1806 oraz odwrotu wojsk francuskich z wyprawy na Moskwę w 1812 roku.
W okresie Księstwa Warszawskiego nastąpił rozwój gospodarczy terenów niedaleko Pomiechówka, związany z budową twierdzy w Modlinie. Od wiosny 1807 do lata 1812 roku, zbudowany został główny bastion fortyfikacji składający się z obwarowania głównego, trzech wysuniętych koron oraz umocnień na przedmościach kazuńskim, nowodworskim i Wyspie Szwedzkiej. Były to fortyfikacje ceglano-ziemne wznoszone według nowoczesnej na owe czasy francuskiej techniki wojennej. Herb Księstwa Warszawskiego przetrwał na murach twierdzy Modlin do XXI wieku
W XIX wieku wzrosło znaczenie Pomiechówka. Było to związane z budową Kolei Nadwiślańskiej na linii Warszawa - Mława. W 1874 ustawą z dnia 22 lutego wydano koncesję na budowę linii kolejowej, 3 dużej linii na terenach Królestwa Polskiego. Okoliczna ludność była zatrudniana przy budowie linii kolejowej i dużego mostu kolejowego w Nowym Dworze Mazowieckim, wówczas jednego z większych na terenie Imperium Rosyjskiego, zyskała też na wykupie gruntów. Kolej Nadwiślańska - linia istniej do dziś - była zbudowana w rekordowym tempie, oficjalnie została oddana do użytku 17 sierpnia 1877 r. Łączyła Warszawę z Mławą i Prusami, stacja graniczna była wówczas w Mławie. Miała bardzo duże znaczenie strategiczne dla przemieszczania armii, handlu i rozwoju terenów zlokalizowanych w jej pobliżu. Stacje znajdowały się w Modlinie, Nowym Dworze, Jabłonnie i Nasielsku.
Wybudowano szereg umocnień i fortyfikacji twierdzy Modlin. W Pomiechówku powstał Fort III, należący do wewnętrznego pierścienia obronnego Twierdzy Modlin. W 1887 roku Pomiechowo należało do gmin średniej wielkości. Na terenie gminy znajdował się kościół katolicki, cerkiew prawosławna w Stanisławowie, wówcza zwanym Kolonią Aleksandryjską na cześć cara, ewangelicki dom modlitwy, urząd leśny, urząd gminy i sąd, a także przedsiębiorstwa: fabryka zapałek, fabryka odlewów żelaznych, 2 cegielnie oraz młyn wodny w Kosewku i 5 wiatraków. Działało 6 szkół i 11 karczem. Istniała też stacja kolei żelaznej.
Tuż przed I wojną światową (w latach 1912-1914), z rozkazu rosyjskiego ministra wojny W. A. Suchomlinowa zostały w okolicy Pomiechówka zbudowane kolejne forty, należące do zewnętrznego pierścienia Twierdzy Modlin. Rolą twierdzy – najdalej na zachód wysuniętej twierdzy rosyjskiej – miała być samodzielna obrona, aż do nadejścia kontrofensywy własnej armii. Część z tych fortów nadal zajmuje wojsko.
Podczas II wojny światowej tragicznie zapisał się w dziejach III Fort. Początkowo, po klęsce wrześniowej pełnił funkcję więzienia dla obrońców Modlina i okolicznych placówek. Od lutego 1940 roku więzienie zostało przekształcone w obóz przesiedleńczy dla ludności Wielkopolski i Mazowsza. Następnie funkcjonował tu obóz – getto dla ludności żydowskiej z pobliskich miejscowości – Nowego Dworu Mazowieckiego, Płońska, Sierpca, Raciąża, Zakroczymia. Po zlikwidowaniu getta na rozkaz Ericha Kocha III Fort został przekształcony w więzienie policyjne (obóz karno – śledczy Rejencji Ciechanowskiej), w którym przeprowadzano masowe egzekucje. O obozie w III Forcie, którego więźniami było blisko 100 tysięcy osób przypomina wzniesiony niedaleko Szkoły Podstawowej przy ulicy Nasielskiej w 1972 roku pomnik Gustawa Zemły.
1 stycznia 2012r. granice Pomiechówka zostały powiększone o miejscowości Brody i Brody-Parcele. Urząd Gminy Pomiechówek znajduje się bowiem na terenie historycznej części miejscowości Brody - Parcele.Owner of originalPiotr Korycki
File namepomiechowek.php
File Size7,33k
Linked toPomiechówek; Pomiechowo, mazowieckie; Piotr Korycki

» Show All     «Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... Next»

Webmaster Message

Our family tree has over 10,000 pieces of data. We also have around 75,000 photos and thousands of documents in our collection.
This tree can continue to grow only thanks to the interest and cooperation of close and distant relatives who, finding their relatives here, would like to share their information, photos or documents.