arrow

herbKorycki's Family

and related: Kiliś, Kostewicz, Pawelski, Sadlakowski, Wyrzykowski...

All Media


Tree:  

Matches 1 to 30 of 2,664     » See Gallery

    1 2 3 4 5 ... 89» Next»

 #   Thumb   Description   Info   Linked to 
1

(At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.)
 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

 
10

Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych
 
11

9 czerwca 2002 roku. Zoo w Warszawie.
 
12

 
13

 
14

 
15

 
16

 
17

 
18

 
19
 Nagrobek Aleksandry i Walentego Brodowskich
Nagrobek Aleksandry i Walentego Brodowskich
 
20
 Nagrobek Bronisławy,Tadeusza Brodowskich i Jadwigi Brodowskiej (siostry Tadeusza)
Nagrobek Bronisławy,Tadeusza Brodowskich i Jadwigi Brodowskiej (siostry Tadeusza)
 
21
 Sebastian Filipiak i Marianna Rączka - świadectwo ślubu
Sebastian Filipiak i Marianna Rączka - świadectwo ślubu
 
22
 Susan Kostewicz
Susan Kostewicz
 
23
 XX-wieczna panorama Olity
XX-wieczna panorama Olity

Miejscowość nad brzegiem Niemna. Pierwszy, drewniany kościół w Olicie pierwszy raz wspomniano w 1377 roku.
Na mocy traktatu w Mielnie Olita pozostała po krzyżackiej stronie granicy.
Podczas wyprawy krzyżackiej na Litwę (1392) miał tu powstać spór między krzyżowcami z Niemiec i Anglii o prawo niesienia chorągwi św. Jerzego.
Dojść miało wówczas między rycerzami niemieckimi (Ruprecht Sekendorf) i angielskimi (lord Perey, syn księcia Northcumberlandu) do krwawego pojedynku.
W XIV wieku istniał tu drewniany zamek, nazywany Aliten. 15 czerwca 1581 roku król Stefan Batory nadał Olicie prawa miejskie.
Miasto zostało podzielone na pół granicą III rozbioru (1795) na część pruską i rosyjską. Należąca do Prus część miasta weszła następnie w skład Księstwa Warszawskiego (1807) i Królestwa Polskiego (1815). Od tego czasu, choć obydwie części Olity należały do imperium rosyjskiego, dzieliła je granica celna.
Na lewym brzegu Niemna w XIX wieku stał dwór, gorzelnia i drewniany kościółek, a na prawym brzegu murowany kościół.

12 lutego 1919 roku miała tu miejsce pierwsza potyczka tworzonego litewskiego wojska z bolszewikami, ktorzy opanowali miasto.

Po rozejmie w walkach polsko-litewskich w 1919 roku Olita znalazła się po stronie litewskiej. Jesienią 1919 roku Polacy z Suwalszczyzny wysunęli postulat przesunięcia polsko-litewskiej linii demarkacyjnej, pisząc memoriały do Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego i przedstawicieli Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i USA w Warszawie.
W końcu października 1919 roku delegacja polska na rokowaniach pokojowych w Paryżu złożyła przedstawicielom Ententy kolejny memoriał, w którym również domagali się wytyczenia linii demarkacyjnej od Wisztyńca do Olity, motywując to min. koniecznością obrony praw ludności polskiej na Litwie. (na spornym obszarze mieszkało 50 tys. Litwinów i ponad 200 tys. Polaków).
Sowiecka ofensywa na Warszawę i jednoczesne wkroczenie wojsk litewskich na Suwalszczyznę latem 1920 uczynili te plany nierealnymi.
Od tego czasu Olita po obydwu brzegach Niemna wchodzi w skład niepodległej Litwy. Miasto było okupowane ponad pół wieku przez Sowietów (1940-41, 1945-91) i Niemców (1941-45).
Po wrześniu 1939 roku znajdował się tu obóz dla polskich żołnierzy, internowanych na Litwie.

Podczas okupacji niemieckiej (1941-44) wymorodowano tu ok. 60 tysięcy Żydów.
W obozie dla sowieckich jeńców wojennych panował taki głód, że zdarzały się tu akty kanibalizmu.
Obecnie Olita jest szóstym, co do wielkości, miastem Litwy i liczy 77 tys. mieszkańców (2002).
W mieście zachowały się kościoły p.w. Św. Ludwika (1524) i p.w. św. Aniołów Stróżów (1810).

Więcej informacji:
Gloger- Dolinami rzek Niemen W 27 lat później. (Dzienniczek podróży po Niemnie od Kowna do Jurborga)
Tadeusz Radziwonowicz, Rok 1920 na Suwalszczyźnieźródło:http://rzecz-pospolita.com/olita0.php3 fot. alytusm.sytes.net
 
24
"Arkusz ewakuacyjny"
(At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.)
 
25
10.JPG
10.JPG
 
26
13 - VII - 1984
13 - VII - 1984
Życie Warszawy opisywało pobyt niemieckich dzieci na kolonii w Szczypiornie. Artykuł pochodzi z 1984 roku, gdy kiosk w Szczypiornie już został zamknięty w związku z przeprowadzką do Legionowa Jadwigi Koryckiej, która, jako jedyna, była tam zatrudniona.
 
27
14 Grattan Cres, Dublin
14 Grattan Cres, Dublin
 
28
17 grudnia 2021, IPN
17 grudnia 2021, IPN
Owner of original: TVP
 
29
17-II-1937 roku. Pogrzeb proboszcza pomiechowskiego, x. Józefa Zaremby.
17-II-1937 roku. Pogrzeb proboszcza pomiechowskiego, x. Józefa Zaremby.
 
30
1831, Warta powstańcza w Kazuniu
1831, Warta powstańcza w Kazuniu
Czy to wtedy zginął Walenty Kiliś?
 

    1 2 3 4 5 ... 89» Next»


Webmaster Message

Our family tree has over 10,000 pieces of data. We also have around 75,000 photos and thousands of documents in our collection.
This tree can continue to grow only thanks to the interest and cooperation of close and distant relatives who, finding their relatives here, would like to share their information, photos or documents.