<
arrow

herbKorycki's Family

and related: Kiliś, Kostewicz, Pawelski, Sadlakowski, Wyrzykowski...

All Media


Tree:  

Matches 1 to 100 of 2,557     » See Gallery

    1 2 3 4 5 ... 26» Next»

 #   Thumb   Description   Linked to 
1

(At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.)
 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

 
10

Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych
 
11

9 czerwca 2002 roku. Zoo w Warszawie.
 
12

 
13

 
14

 
15
 Nagrobek Aleksandry i Walentego Brodowskich
Nagrobek Aleksandry i Walentego Brodowskich
 
16
 Nagrobek Bronisławy,Tadeusza Brodowskich i Jadwigi Brodowskiej (siostry Tadeusza)
Nagrobek Bronisławy,Tadeusza Brodowskich i Jadwigi Brodowskiej (siostry Tadeusza)
 
17
 Sebastian Filipiak i Marianna Rączka - świadectwo ślubu
Sebastian Filipiak i Marianna Rączka - świadectwo ślubu
 
18
 Susan Kostewicz
Susan Kostewicz
 
19
 XX-wieczna panorama Olity
XX-wieczna panorama Olity

Miejscowość nad brzegiem Niemna. Pierwszy, drewniany kościół w Olicie pierwszy raz wspomniano w 1377 roku.
Na mocy traktatu w Mielnie Olita pozostała po krzyżackiej stronie granicy.
Podczas wyprawy krzyżackiej na Litwę (1392) miał tu powstać spór między krzyżowcami z Niemiec i Anglii o prawo niesienia chorągwi św. Jerzego.
Dojść miało wówczas między rycerzami niemieckimi (Ruprecht Sekendorf) i angielskimi (lord Perey, syn księcia Northcumberlandu) do krwawego pojedynku.
W XIV wieku istniał tu drewniany zamek, nazywany Aliten. 15 czerwca 1581 roku król Stefan Batory nadał Olicie prawa miejskie.
Miasto zostało podzielone na pół granicą III rozbioru (1795) na część pruską i rosyjską. Należąca do Prus część miasta weszła następnie w skład Księstwa Warszawskiego (1807) i Królestwa Polskiego (1815). Od tego czasu, choć obydwie części Olity należały do imperium rosyjskiego, dzieliła je granica celna.
Na lewym brzegu Niemna w XIX wieku stał dwór, gorzelnia i drewniany kościółek, a na prawym brzegu murowany kościół.

12 lutego 1919 roku miała tu miejsce pierwsza potyczka tworzonego litewskiego wojska z bolszewikami, ktorzy opanowali miasto.

Po rozejmie w walkach polsko-litewskich w 1919 roku Olita znalazła się po stronie litewskiej. Jesienią 1919 roku Polacy z Suwalszczyzny wysunęli postulat przesunięcia polsko-litewskiej linii demarkacyjnej, pisząc memoriały do Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego i przedstawicieli Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i USA w Warszawie.
W końcu października 1919 roku delegacja polska na rokowaniach pokojowych w Paryżu złożyła przedstawicielom Ententy kolejny memoriał, w którym również domagali się wytyczenia linii demarkacyjnej od Wisztyńca do Olity, motywując to min. koniecznością obrony praw ludności polskiej na Litwie. (na spornym obszarze mieszkało 50 tys. Litwinów i ponad 200 tys. Polaków).
Sowiecka ofensywa na Warszawę i jednoczesne wkroczenie wojsk litewskich na Suwalszczyznę latem 1920 uczynili te plany nierealnymi.
Od tego czasu Olita po obydwu brzegach Niemna wchodzi w skład niepodległej Litwy. Miasto było okupowane ponad pół wieku przez Sowietów (1940-41, 1945-91) i Niemców (1941-45).
Po wrześniu 1939 roku znajdował się tu obóz dla polskich żołnierzy, internowanych na Litwie.

Podczas okupacji niemieckiej (1941-44) wymorodowano tu ok. 60 tysięcy Żydów.
W obozie dla sowieckich jeńców wojennych panował taki głód, że zdarzały się tu akty kanibalizmu.
Obecnie Olita jest szóstym, co do wielkości, miastem Litwy i liczy 77 tys. mieszkańców (2002).
W mieście zachowały się kościoły p.w. Św. Ludwika (1524) i p.w. św. Aniołów Stróżów (1810).

Więcej informacji:
Gloger- Dolinami rzek Niemen W 27 lat później. (Dzienniczek podróży po Niemnie od Kowna do Jurborga)
Tadeusz Radziwonowicz, Rok 1920 na Suwalszczyźnieźródło:http://rzecz-pospolita.com/olita0.php3 fot. alytusm.sytes.net
 
20
"Arkusz ewakuacyjny"
(At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.)
 
21
10.JPG
10.JPG
 
22
13 - VII - 1984
13 - VII - 1984
Życie Warszawy opisywało pobyt niemieckich dzieci na kolonii w Szczypiornie. Artykuł pochodzi z 1984 roku, gdy kiosk w Szczypiornie już został zamknięty w związku z przeprowadzką do Legionowa Jadwigi Koryckiej, która, jako jedyna, była tam zatrudniona.
 
23
14 Grattan Cres, Dublin
14 Grattan Cres, Dublin
 
24
17 grudnia 2021, IPN
17 grudnia 2021, IPN
 
25
17-II-1937 roku. Pogrzeb proboszcza pomiechowskiego, x. Józefa Zaremby.
17-II-1937 roku. Pogrzeb proboszcza pomiechowskiego, x. Józefa Zaremby.
 
26
1920 United States Federal Census Record for Mary Ann Chrzanowski
1920 United States Federal Census Record for Mary Ann Chrzanowski
 
27
1939 - zniszczony most w Pomiechówku
1939 - zniszczony most w Pomiechówku
 
28
1940 United States Federal Census about Helen Glogowski
1940 United States Federal Census about Helen Glogowski
 
29
1940 United States Federal Census about Kazimierz Glogowski
1940 United States Federal Census about Kazimierz Glogowski
 
30
2-gi akt zgonu Orszuli Kiliś z Kurpiewskich
2-gi akt zgonu Orszuli Kiliś z Kurpiewskich
 
31
23 maja 2021 w przepięknym kościele w Józefowie
23 maja 2021 w przepięknym kościele w Józefowie
 
32
25 VI 1927
25 VI 1927
Tłumy witają w Modlinie prochy J. Słowackiego
 
33
5 lipca w Lower Burrel spotkała się druga część rodziny. Była z nami Mary Beth Kostewicz.
5 lipca w Lower Burrel spotkała się druga część rodziny. Była z nami Mary Beth Kostewicz.
 
34
60 lat razem
(At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.)
 
35
70 Bulfin Rd, Dublin
70 Bulfin Rd, Dublin
 
36
8 Sep 1999
8 Sep 1999
 
37
8 wrze 1999. Tomisław w kilka chwil po urodzeniu.
8 wrze 1999. Tomisław w kilka chwil po urodzeniu.
 
38
9 wrze 1999 Tomisława na tym świecie wita tata i siostra Rozalia.
9 wrze 1999 Tomisława na tym świecie wita tata i siostra Rozalia.
 
39
9 wrze1999. Rozalka i Tomisław - Scena łóżkowa
9 wrze1999. Rozalka i Tomisław - Scena łóżkowa
 
40
Adam Bochenek - akt zgonu
Adam Bochenek - akt zgonu
 
41
Adam Kamiński
Adam Kamiński
 
42
Adam Kiliś
Adam Kiliś
 
43
Adam Korycki
Adam Korycki
 
44
Adam Mieszkowski - akt urodzenia
Adam Mieszkowski - akt urodzenia
 
45
Adam Składanek i Anna Ziółkowska - świadectwo ślubu
Adam Składanek i Anna Ziółkowska - świadectwo ślubu
 
46
Adam Sulikowski
(At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.)
 
47
Adam Wisniewski i Anna Drwęcka - świadectwo ślubu
Adam Wisniewski i Anna Drwęcka - świadectwo ślubu
 
48
Adele Lamparski
Adele Lamparski
 
49
Agata Wojdak - akt zgonu
Agata Wojdak - akt zgonu
 
50
Agnieszka Korytkowska
(At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.)
 
51
Agnieszka Miareczka
(At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.)
 
52
Agnieszka Sękowska
(At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.)
 
53
Agnieszka Siwek
Agnieszka Siwek
akt zgonu
 
54
Akr urodzenia Józefa Kilisia 1816
Akr urodzenia Józefa Kilisia 1816
 
55
Akr urodzenia Tekli Kowalskiej 1788
Akr urodzenia Tekli Kowalskiej 1788
 
56
Akt chrztu- Jabłońska Marianna
Akt chrztu- Jabłońska Marianna
Działo się w Jemielnicy dnia dwudziestego piatego Listopada /siodmego Grudnia /Tysiąc ośmset czterdziestego piątego roku o godzinie drugiej po południu. Stawił się Szymon Jabłoński liczący lat trzydzieści stolarz z Rogozina, w obecności Kazimiererza Pawlaka liczącego lat czterdzieści pięć i Michała Krawczyka liczącego lat czterdzieści pięć obudwuch gospodarzy z Rogozina i okazał Nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Rogozinie dnia dziesiątego Listopada / dwudziestego drugiego Listopada/ Tysiąc roku bieżącego o godzinie trzeciej po południu z Jego Małżonki Anny z Fachów lat trzydzieści dziewięć maiącej. Dziecięciu temu na Chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało Jmię Maryanna a Rodzicami Jego chrzestnemi byli wyżej wspomniany Kazimierz Pawlak i Apolonia Krakowska./:przyczyna opóźnienia zapisania Aktu i Chrztu iest opieszałość ojca:/ Akt ten Stawaiącemu i Świadkom przeczytany, a gdy pisać nieumieią przez Nas pospisany został.
Xsiądz Marceli Legowski Rządca Parafii Jemielnicy.


Na marginesie uwaga:
W tym Akcie wierszu siodmym określony wyraz Tysiąc poświadczono.
X.M. Legowski
 
57
Akt chrztu- Kaczorowski Kazimierz
Akt chrztu- Kaczorowski Kazimierz
 
58
Akt chrztu- Ważyńska Alodya
Akt chrztu- Ważyńska Alodya
Działo się w mieście Płocku dnia szóstego/ osiemnastego Listopada tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego czwartego roku o godzinie czwartej po południu. Zjawił się Wincenty Ważyński, trzydzieści jeden lat od urodzenia, murarz w Płocku mieszkający w towarzystwie Ignaca Bromki, dwadzieścia siedem lat mającego i Władysława Ważyńskiego, dwadzieścia osiem lat od urodzenia, murarzy w Płocku zamieszkujących i okazali nam niemowlę płci żeńskiej oświadczając, że ono urodziło się w Płockim Powiecie we wsi Liszino dziesiątego/ dwudziestego drugiego Października roku bieżącego o godzinie szóstej rano z prawnej jego żony Heleny Julianny z Pfahlów (Pfalów), dwadzieścia osiem lat liczącej. Niemowlęciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym onego czasu przez księdza Albina Tanaszewskiego, Wikariusza Parafii Płockiej, nadano imię Alodya, a rodzicami chrzestnymi jego byli Ignacy Bromka i Franciszka Ciołkowska.
Akt ten stawającemu i świadkom przeczytano, Nami i nimi podpisano.

Ks.Tanaszewski, Wikariusz (…)

Wincenty Ważyński, I.Bromka, Ważyński
 
59
Akt chrztu- Ważyńska Aniela
Akt chrztu- Ważyńska Aniela
Działo się w mieście Płocku dnia siódmego/ dziewiętnastego Kwietnia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego siódmego roku o godzinie piątej po południu. Zjawił się Józef Warzyński, dwadzieścia sześć lat liczący od urodzenia, murarz w Płocku zamieszkujący w towarzystwie Mariana Niedzielskiego, trzydzieści jeden lat i Władysława Warzyńskiego, trzydzieści lat od urodzenia liczącego, murarzy w Płocku zamieszkującego i okazali nam niemowlę płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Płocku na ulicy Mostowej w domu pod numerem ósmym dnia dziewiętnastego/ trzydziestego pierwszego Marca bieżącego roku o godzinie ósmej rano z prawnej jego żony Anieli, urodzonej Kaczorowskiej (Anieli z Kaczorowskich), dwadzieścia lat mającej. Niemowlęciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym onego czasu przez księdza Józefa Linkiewicza, Wikariusza parafii Płockiej, nadano imię Aniela, a rodzicami chrzestnymi jego byli Marian Niedzielski i Maryanna Wiśniewska.
Akt ten zgłaszającemu i świadkom przeczytany, Nami i nimi podpisany.
Utrzymujący akta Stanu Cywilnego (...)
Józef Ważyński, Marian Niedzielski

Matka chrzestna: Maryanna Wiśniewska
Ojciec chrzestny: Marian Niedzielski lat 31, murarz z Płocka
Świadek: Józef Ważyński lat 26, murarz z Płocka (ojciec)
Świadek: Władysław Ważyński lat 30, murarz z Płocka
 
60
Akt chrztu- Ważyńska Zofia
Akt chrztu- Ważyńska Zofia
 
61
Akt ślubu
Akt ślubu
 
62
Akt ślubu
Akt ślubu
 
63
Akt ślubu -Karchutocki Romuald i Julianna Agnieszka Ważyńska
Akt ślubu -Karchutocki Romuald i Julianna Agnieszka Ważyńska
Działo się w Miszewie Murowanym dnia pierwszego Lipca Tysiąc ośmset trzydziestego drugiego roku o godzinie czwartey po południu.
Wiadomo czynimy że w przytomności świadków Pawła Krajewskiego Ekonoma wsi Borowic tamże zamieszkałego lat Trzydzieści trzy liczącego i Jana Zomra Czymszownika lat Pięćdziesiątdwa mającego Zamieszkałego na Kempie Borowicki na dniu dzisieyszym Zawarte Zostało Religeynie Małżeństwo między Romualdem Karputowskiem Pisarzem Prowentu Dóbr Borowic i tamże zamieszkałym, Urodzonym w Mieście Olity przy Granicy Rosyiskiey na Woiewadztwie
Augustowskiem położonym z Jana i Karoliny z Pawłowiczów Małżonków Karputowiczuw iuż nieżyjących-, lat Dwadzieścia cztery maiącym a Panną Julianną Agnieszką Warzyńską Służącą w Borowicach i tamże zamieszkałą, Córką Antoniego Warzyńskiego ktory iuż nieżyie i Agnieszkiz Wysockich Prawnych Małżonków Zamieszkałey w Płocku, Urodzoną w Mieście Płocku lat Dwadzieścia ieden maiącą, Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzie na dniach Dwudziestym pierwszym, Dwudziestym czwartym, miesiąca Czerwca, i pierwszym Lipca roku bieżącego w Kościele Parafij Miszewa Murowanego iako też zezwolenie ustne Obecny Aktowi Małżeństwa Matki Nowo Zaślubiony, Tamowanie Małżeństwa niezaszło Małżonkowie Nowi oświadczają iż niezawarli Umowy przedślubny. Akt ten Stawaiącym i świadkom przeczytany i podpisanyzostał. Xiądz Jan Zieliński Kommen...(komendarz) Parafij Miszewa Muro...(Murowanego)

Podpisy pary młodej:
Romuald Karchutocki
Julianna Agnieszka Ważyńska

Podpisy świadków:
Paweł Krajewski
Jan Zommer

W Akcie znajdujemy nieścisłości dotyczące pisowni nazwisk pary młodej
(Karputowski- Warzyńska)
prawidłowa forma to: Karchutocki- Ważyńska o czym świadczą podpisy złożone przez samych zainteresowanych

 
64
Akt ślubu Augustyna i Małgorzaty Pacholaków
Akt ślubu Augustyna i Małgorzaty Pacholaków
 
65
Akt ślubu Eleonory z  Koryckich vel Korytkowskich i Piotra Zakrzewskiego
Akt ślubu Eleonory z Koryckich vel Korytkowskich i Piotra Zakrzewskiego
 
66
Akt ślubu Franciszka i Anieli Koryckich
Akt ślubu Franciszka i Anieli Koryckich
 
67
Akt ślubu Jana Abramczyka i Marianny z Pacholaków, rok 1858
Akt ślubu Jana Abramczyka i Marianny z Pacholaków, rok 1858
 
68
Akt ślubu Jana i Joannay Koryckich.
Akt ślubu Jana i Joannay Koryckich.
 
69
Akt ślubu Jana i Marianny Pacholaków
Akt ślubu Jana i Marianny Pacholaków
 
70
Akt ślubu Jana i Rozalii Olszewskich
Akt ślubu Jana i Rozalii Olszewskich
 
71
Akt ślubu Jana Wyrzykowskiego i Marianny Koryckiej
Akt ślubu Jana Wyrzykowskiego i Marianny Koryckiej
 
72
Akt ślubu Józef Korycki Jadwiga Kulaszewska
Akt ślubu Józef Korycki Jadwiga Kulaszewska
 
73
Akt ślubu Józefa Korycka i Franciszek Kordulewski
Akt ślubu Józefa Korycka i Franciszek Kordulewski
 
74
Akt ślubu Julianny Żołnierzak i Piotra Wyrczyńskiego (Wiercińskiego)
Akt ślubu Julianny Żołnierzak i Piotra Wyrczyńskiego (Wiercińskiego)
 
75
Akt ślubu Macieja i Ewy Kielaków
Akt ślubu Macieja i Ewy Kielaków
 
76
Akt ślubu Piotra i Katarzyny Czajkowskich
Akt ślubu Piotra i Katarzyny Czajkowskich
 
77
Akt slubu Stanisław Karkowski Franciszka Kozłowska
Akt slubu Stanisław Karkowski Franciszka Kozłowska
 
78
Akt ślubu Stanisława i Antoniny Chorosiów.
Akt ślubu Stanisława i Antoniny Chorosiów.
 
79
Akt ślubu Stanisława i Katarzyny Chorosiów
Akt ślubu Stanisława i Katarzyny Chorosiów
 
80
Akt ślubu Stanisława i Katarzyny Chorosiów
Akt ślubu Stanisława i Katarzyny Chorosiów
 
81
Akt ślubu Szymona i Julianny Wyrzykowskich
Akt ślubu Szymona i Julianny Wyrzykowskich
 
82
Akt Ślubu Wiktoria Korytkowska Jan Kaczyński
Akt Ślubu Wiktoria Korytkowska Jan Kaczyński
 
83
Akt ślubu- Ważyńska Alodya i Jan Lubiński
Akt ślubu- Ważyńska Alodya i Jan Lubiński
 
84
Akt urodz. Marianny Jankiewicz 1900
Akt urodz. Marianny Jankiewicz 1900
 
85
Akt urodzeni Jana Antoniego Kilisia 1839
Akt urodzeni Jana Antoniego Kilisia 1839
 
86
Akt urodzeni Józefa Śmiesznego 1824
Akt urodzeni Józefa Śmiesznego 1824
 
87
Akt urodzeni Józefy Kamińskiej 1895
Akt urodzeni Józefy Kamińskiej 1895
 
88
Akt urodzeni Wojciech Wójcika 1823r.
Akt urodzeni Wojciech Wójcika 1823r.
 
89
Akt urodzenia
Akt urodzenia
 
90
Akt urodzenia
Akt urodzenia
 
91
Akt urodzenia
Akt urodzenia
 
92
Akt urodzenia  Katarzyny Firgan
Akt urodzenia Katarzyny Firgan
 
93
Akt urodzenia - Leokadia Żabowska z Kowalskich 1897
Akt urodzenia - Leokadia Żabowska z Kowalskich 1897
 
94
Akt urodzenia - Natalia Lewandowska 1899.
Akt urodzenia - Natalia Lewandowska 1899.
 
95
Akt urodzenia - Wiktoria Korytkowska
Akt urodzenia - Wiktoria Korytkowska
 
96
Akt urodzenia Adama Bochenka 1825
Akt urodzenia Adama Bochenka 1825
 
97
Akt urodzenia Adama o Jana Dziudzia
Akt urodzenia Adama o Jana Dziudzia
 
98
Akt urodzenia Agnieszki Dziudzia
Akt urodzenia Agnieszki Dziudzia
 
99
Akt urodzenia Agnieszki Śmiesznej 1825
Akt urodzenia Agnieszki Śmiesznej 1825
 
100
Akt urodzenia Amelia Żołnierzak(Bułka)
Akt urodzenia Amelia Żołnierzak(Bułka)
 

    1 2 3 4 5 ... 26» Next»


Webmaster Message

Our family tree has over 10,000 pieces of data. We also have around 75,000 photos and thousands of documents in our collection.
This tree can continue to grow only thanks to the interest and cooperation of close and distant relatives who, finding their relatives here, would like to share their information, photos or documents.