arrow

herbKorycki's Family

and related: Kiliś, Kostewicz, Pawelski, Sadlakowski, Wyrzykowski...

Documents


Tree:  

Matches 1 to 100 of 1,186     » See Gallery

    1 2 3 4 5 ... 12» Next»

 #   Thumb   Description   Linked to 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych
 
8
 Sebastian Filipiak i Marianna Rączka - świadectwo ślubu
Sebastian Filipiak i Marianna Rączka - świadectwo ślubu
 
9
"Arkusz ewakuacyjny"
(At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.)
 
10
1920 United States Federal Census Record for Mary Ann Chrzanowski
1920 United States Federal Census Record for Mary Ann Chrzanowski
 
11
1940 United States Federal Census about Helen Glogowski
1940 United States Federal Census about Helen Glogowski
 
12
1940 United States Federal Census about Kazimierz Glogowski
1940 United States Federal Census about Kazimierz Glogowski
 
13
2-gi akt zgonu Orszuli Kiliś z Kurpiewskich
2-gi akt zgonu Orszuli Kiliś z Kurpiewskich
 
14
Adam Bochenek - akt zgonu
Adam Bochenek - akt zgonu
 
15
Adam Mieszkowski - akt urodzenia
Adam Mieszkowski - akt urodzenia
 
16
Adam Składanek i Anna Ziółkowska - świadectwo ślubu
Adam Składanek i Anna Ziółkowska - świadectwo ślubu
 
17
Adam Wisniewski i Anna Drwęcka - świadectwo ślubu
Adam Wisniewski i Anna Drwęcka - świadectwo ślubu
 
18
Agata Wojdak - akt zgonu
Agata Wojdak - akt zgonu
 
19
Agnieszka Siwek
Agnieszka Siwek
akt zgonu
 
20
Akr urodzenia Józefa Kilisia 1816
Akr urodzenia Józefa Kilisia 1816
 
21
Akr urodzenia Tekli Kowalskiej 1788
Akr urodzenia Tekli Kowalskiej 1788
 
22
Akt chrztu- Jabłońska Marianna
Akt chrztu- Jabłońska Marianna
Działo się w Jemielnicy dnia dwudziestego piatego Listopada /siodmego Grudnia /Tysiąc ośmset czterdziestego piątego roku o godzinie drugiej po południu. Stawił się Szymon Jabłoński liczący lat trzydzieści stolarz z Rogozina, w obecności Kazimiererza Pawlaka liczącego lat czterdzieści pięć i Michała Krawczyka liczącego lat czterdzieści pięć obudwuch gospodarzy z Rogozina i okazał Nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Rogozinie dnia dziesiątego Listopada / dwudziestego drugiego Listopada/ Tysiąc roku bieżącego o godzinie trzeciej po południu z Jego Małżonki Anny z Fachów lat trzydzieści dziewięć maiącej. Dziecięciu temu na Chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało Jmię Maryanna a Rodzicami Jego chrzestnemi byli wyżej wspomniany Kazimierz Pawlak i Apolonia Krakowska./:przyczyna opóźnienia zapisania Aktu i Chrztu iest opieszałość ojca:/ Akt ten Stawaiącemu i Świadkom przeczytany, a gdy pisać nieumieią przez Nas pospisany został.
Xsiądz Marceli Legowski Rządca Parafii Jemielnicy.


Na marginesie uwaga:
W tym Akcie wierszu siodmym określony wyraz Tysiąc poświadczono.
X.M. Legowski
 
23
Akt chrztu- Kaczorowski Kazimierz
Akt chrztu- Kaczorowski Kazimierz
 
24
Akt chrztu- Ważyńska Alodya
Akt chrztu- Ważyńska Alodya
Działo się w mieście Płocku dnia szóstego/ osiemnastego Listopada tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego czwartego roku o godzinie czwartej po południu. Zjawił się Wincenty Ważyński, trzydzieści jeden lat od urodzenia, murarz w Płocku mieszkający w towarzystwie Ignaca Bromki, dwadzieścia siedem lat mającego i Władysława Ważyńskiego, dwadzieścia osiem lat od urodzenia, murarzy w Płocku zamieszkujących i okazali nam niemowlę płci żeńskiej oświadczając, że ono urodziło się w Płockim Powiecie we wsi Liszino dziesiątego/ dwudziestego drugiego Października roku bieżącego o godzinie szóstej rano z prawnej jego żony Heleny Julianny z Pfahlów (Pfalów), dwadzieścia osiem lat liczącej. Niemowlęciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym onego czasu przez księdza Albina Tanaszewskiego, Wikariusza Parafii Płockiej, nadano imię Alodya, a rodzicami chrzestnymi jego byli Ignacy Bromka i Franciszka Ciołkowska.
Akt ten stawającemu i świadkom przeczytano, Nami i nimi podpisano.

Ks.Tanaszewski, Wikariusz (…)

Wincenty Ważyński, I.Bromka, Ważyński
 
25
Akt chrztu- Ważyńska Aniela
Akt chrztu- Ważyńska Aniela
Działo się w mieście Płocku dnia siódmego/ dziewiętnastego Kwietnia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego siódmego roku o godzinie piątej po południu. Zjawił się Józef Warzyński, dwadzieścia sześć lat liczący od urodzenia, murarz w Płocku zamieszkujący w towarzystwie Mariana Niedzielskiego, trzydzieści jeden lat i Władysława Warzyńskiego, trzydzieści lat od urodzenia liczącego, murarzy w Płocku zamieszkującego i okazali nam niemowlę płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Płocku na ulicy Mostowej w domu pod numerem ósmym dnia dziewiętnastego/ trzydziestego pierwszego Marca bieżącego roku o godzinie ósmej rano z prawnej jego żony Anieli, urodzonej Kaczorowskiej (Anieli z Kaczorowskich), dwadzieścia lat mającej. Niemowlęciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym onego czasu przez księdza Józefa Linkiewicza, Wikariusza parafii Płockiej, nadano imię Aniela, a rodzicami chrzestnymi jego byli Marian Niedzielski i Maryanna Wiśniewska.
Akt ten zgłaszającemu i świadkom przeczytany, Nami i nimi podpisany.
Utrzymujący akta Stanu Cywilnego (...)
Józef Ważyński, Marian Niedzielski

Matka chrzestna: Maryanna Wiśniewska
Ojciec chrzestny: Marian Niedzielski lat 31, murarz z Płocka
Świadek: Józef Ważyński lat 26, murarz z Płocka (ojciec)
Świadek: Władysław Ważyński lat 30, murarz z Płocka
 
26
Akt chrztu- Ważyńska Zofia
Akt chrztu- Ważyńska Zofia
 
27
Akt ślubu
Akt ślubu
 
28
Akt ślubu
Akt ślubu
 
29
Akt ślubu -Karchutocki Romuald i Julianna Agnieszka Ważyńska
Akt ślubu -Karchutocki Romuald i Julianna Agnieszka Ważyńska
Działo się w Miszewie Murowanym dnia pierwszego Lipca Tysiąc ośmset trzydziestego drugiego roku o godzinie czwartey po południu.
Wiadomo czynimy że w przytomności świadków Pawła Krajewskiego Ekonoma wsi Borowic tamże zamieszkałego lat Trzydzieści trzy liczącego i Jana Zomra Czymszownika lat Pięćdziesiątdwa mającego Zamieszkałego na Kempie Borowicki na dniu dzisieyszym Zawarte Zostało Religeynie Małżeństwo między Romualdem Karputowskiem Pisarzem Prowentu Dóbr Borowic i tamże zamieszkałym, Urodzonym w Mieście Olity przy Granicy Rosyiskiey na Woiewadztwie
Augustowskiem położonym z Jana i Karoliny z Pawłowiczów Małżonków Karputowiczuw iuż nieżyjących-, lat Dwadzieścia cztery maiącym a Panną Julianną Agnieszką Warzyńską Służącą w Borowicach i tamże zamieszkałą, Córką Antoniego Warzyńskiego ktory iuż nieżyie i Agnieszkiz Wysockich Prawnych Małżonków Zamieszkałey w Płocku, Urodzoną w Mieście Płocku lat Dwadzieścia ieden maiącą, Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzie na dniach Dwudziestym pierwszym, Dwudziestym czwartym, miesiąca Czerwca, i pierwszym Lipca roku bieżącego w Kościele Parafij Miszewa Murowanego iako też zezwolenie ustne Obecny Aktowi Małżeństwa Matki Nowo Zaślubiony, Tamowanie Małżeństwa niezaszło Małżonkowie Nowi oświadczają iż niezawarli Umowy przedślubny. Akt ten Stawaiącym i świadkom przeczytany i podpisanyzostał. Xiądz Jan Zieliński Kommen...(komendarz) Parafij Miszewa Muro...(Murowanego)

Podpisy pary młodej:
Romuald Karchutocki
Julianna Agnieszka Ważyńska

Podpisy świadków:
Paweł Krajewski
Jan Zommer

W Akcie znajdujemy nieścisłości dotyczące pisowni nazwisk pary młodej
(Karputowski- Warzyńska)
prawidłowa forma to: Karchutocki- Ważyńska o czym świadczą podpisy złożone przez samych zainteresowanych

 
30
Akt ślubu Augustyna i Małgorzaty Pacholaków
Akt ślubu Augustyna i Małgorzaty Pacholaków
 
31
Akt ślubu Eleonory z  Koryckich vel Korytkowskich i Piotra Zakrzewskiego
Akt ślubu Eleonory z Koryckich vel Korytkowskich i Piotra Zakrzewskiego
 
32
Akt ślubu Franciszka i Anieli Koryckich
Akt ślubu Franciszka i Anieli Koryckich
 
33
Akt ślubu Jana Abramczyka i Marianny z Pacholaków, rok 1858
Akt ślubu Jana Abramczyka i Marianny z Pacholaków, rok 1858
 
34
Akt ślubu Jana i Joannay Koryckich.
Akt ślubu Jana i Joannay Koryckich.
 
35
Akt ślubu Jana i Marianny Pacholaków
Akt ślubu Jana i Marianny Pacholaków
 
36
Akt ślubu Jana i Rozalii Olszewskich
Akt ślubu Jana i Rozalii Olszewskich
 
37
Akt ślubu Jana Wyrzykowskiego i Marianny Koryckiej
Akt ślubu Jana Wyrzykowskiego i Marianny Koryckiej
 
38
Akt ślubu Józef Korycki Jadwiga Kulaszewska
Akt ślubu Józef Korycki Jadwiga Kulaszewska
 
39
Akt ślubu Józefa Korycka i Franciszek Kordulewski
Akt ślubu Józefa Korycka i Franciszek Kordulewski
 
40
Akt ślubu Julianny Żołnierzak i Piotra Wyrczyńskiego (Wiercińskiego)
Akt ślubu Julianny Żołnierzak i Piotra Wyrczyńskiego (Wiercińskiego)
 
41
Akt ślubu Macieja i Ewy Kielaków
Akt ślubu Macieja i Ewy Kielaków
 
42
Akt ślubu Piotra i Katarzyny Czajkowskich
Akt ślubu Piotra i Katarzyny Czajkowskich
 
43
Akt slubu Stanisław Karkowski Franciszka Kozłowska
Akt slubu Stanisław Karkowski Franciszka Kozłowska
 
44
Akt ślubu Stanisława i Antoniny Chorosiów.
Akt ślubu Stanisława i Antoniny Chorosiów.
 
45
Akt ślubu Stanisława i Katarzyny Chorosiów
Akt ślubu Stanisława i Katarzyny Chorosiów
 
46
Akt ślubu Stanisława i Katarzyny Chorosiów
Akt ślubu Stanisława i Katarzyny Chorosiów
 
47
Akt ślubu Szymona i Julianny Wyrzykowskich
Akt ślubu Szymona i Julianny Wyrzykowskich
 
48
Akt Ślubu Wiktoria Korytkowska Jan Kaczyński
Akt Ślubu Wiktoria Korytkowska Jan Kaczyński
 
49
Akt ślubu- Ważyńska Alodya i Jan Lubiński
Akt ślubu- Ważyńska Alodya i Jan Lubiński
 
50
Akt urodz. Marianny Jankiewicz 1900
Akt urodz. Marianny Jankiewicz 1900
 
51
Akt urodzeni Jana Antoniego Kilisia 1839
Akt urodzeni Jana Antoniego Kilisia 1839
 
52
Akt urodzeni Józefa Śmiesznego 1824
Akt urodzeni Józefa Śmiesznego 1824
 
53
Akt urodzeni Józefy Kamińskiej 1895
Akt urodzeni Józefy Kamińskiej 1895
 
54
Akt urodzeni Wojciech Wójcika 1823r.
Akt urodzeni Wojciech Wójcika 1823r.
 
55
Akt urodzenia
Akt urodzenia
 
56
Akt urodzenia
Akt urodzenia
 
57
Akt urodzenia
Akt urodzenia
 
58
Akt urodzenia  Katarzyny Firgan
Akt urodzenia Katarzyny Firgan
 
59
Akt urodzenia - Natalia Lewandowska 1899.
Akt urodzenia - Natalia Lewandowska 1899.
 
60
Akt urodzenia - Wiktoria Korytkowska
Akt urodzenia - Wiktoria Korytkowska
 
61
Akt urodzenia Adama Bochenka 1825
Akt urodzenia Adama Bochenka 1825
 
62
Akt urodzenia Adama o Jana Dziudzia
Akt urodzenia Adama o Jana Dziudzia
 
63
Akt urodzenia Agnieszki Dziudzia
Akt urodzenia Agnieszki Dziudzia
 
64
Akt urodzenia Agnieszki Śmiesznej 1825
Akt urodzenia Agnieszki Śmiesznej 1825
 
65
Akt urodzenia Amelia Żołnierzak(Bułka)
Akt urodzenia Amelia Żołnierzak(Bułka)
 
66
Akt urodzenia Andrzeja Kilisia
Akt urodzenia Andrzeja Kilisia
 
67
Akt urodzenia Andrzeja Kilisia
Akt urodzenia Andrzeja Kilisia
 
68
Akt urodzenia Andrzeja Kilisia
Akt urodzenia Andrzeja Kilisia
 
69
Akt urodzenia Andrzeja Pawlakiewicza 1844
Akt urodzenia Andrzeja Pawlakiewicza 1844
 
70
Akt urodzenia Anieli Ciosek 1831
Akt urodzenia Anieli Ciosek 1831
 
71
Akt urodzenia Anny Kiliś
Akt urodzenia Anny Kiliś
 
72
Akt urodzenia Anny Kiliś
Akt urodzenia Anny Kiliś
 
73
Akt urodzenia Anny Rudnickiej 1868
Akt urodzenia Anny Rudnickiej 1868
 
74
Akt urodzenia Antoniego Dziudzi
Akt urodzenia Antoniego Dziudzi
 
75
Akt urodzenia Antoniego Fabisiaka 1823r.
Akt urodzenia Antoniego Fabisiaka 1823r.
 
76
Akt urodzenia Antoniego Fabisiaka 1832
Akt urodzenia Antoniego Fabisiaka 1832
 
77
Akt urodzenia Antoniego Kilisia
Akt urodzenia Antoniego Kilisia
 
78
Akt urodzenia Antoniego Kilisia, cz. I
Akt urodzenia Antoniego Kilisia, cz. I
 
79
Akt urodzenia Antoniego Kilisia, cz. II
Akt urodzenia Antoniego Kilisia, cz. II
 
80
Akt urodzenia Antoniego Koryckiego vel Korytkowskiego 1818
Akt urodzenia Antoniego Koryckiego vel Korytkowskiego 1818
 
81
Akt urodzenia Antoniego Kostewicza
Akt urodzenia Antoniego Kostewicza
 
82
Akt urodzenia Antoniego Moczydłowskiego
Akt urodzenia Antoniego Moczydłowskiego
 
83
Akt urodzenia Antoniego Pacholaka.
Akt urodzenia Antoniego Pacholaka.
 
84
Akt urodzenia Antoniego Pawlakiewicza 1822
Akt urodzenia Antoniego Pawlakiewicza 1822
 
85
Akt urodzenia Antoniego Szcześniaka 1900
Akt urodzenia Antoniego Szcześniaka 1900
 
86
Akt urodzenia Antoniego Łęgowskiego 1885
Akt urodzenia Antoniego Łęgowskiego 1885
 
87
Akt urodzenia Antoniny Kiliś 1879
Akt urodzenia Antoniny Kiliś 1879
 
88
Akt urodzenia Antoniny Pawelskiej Gruszczak 1859
Akt urodzenia Antoniny Pawelskiej Gruszczak 1859
 
89
Akt urodzenia Apolonii Karpińskiej
Akt urodzenia Apolonii Karpińskiej
 
90
Akt urodzenia Augustyna Kurpiewskiego
Akt urodzenia Augustyna Kurpiewskiego
 
91
Akt urodzenia Augustyna Łabędy 1824
Akt urodzenia Augustyna Łabędy 1824
 
92
Akt urodzenia Balbiny Bednarek 1895
Akt urodzenia Balbiny Bednarek 1895
 
93
Akt urodzenia Balbiny Błońskiej
Akt urodzenia Balbiny Błońskiej
 
94
Akt urodzenia Balbiny Ciosek 1830
Akt urodzenia Balbiny Ciosek 1830
 
95
Akt urodzenia Balbiny Kiliś 1833
Akt urodzenia Balbiny Kiliś 1833
 
96
Akt urodzenia Balbiny Kiliś 1878
Akt urodzenia Balbiny Kiliś 1878
 
97
Akt urodzenia Balbiny Rzepkowskiej 1824
Akt urodzenia Balbiny Rzepkowskiej 1824
 
98
Akt urodzenia Bolesława Kilisia 1877
Akt urodzenia Bolesława Kilisia 1877
 
99
Akt urodzenia Cecylii Błońskiej 1828
Akt urodzenia Cecylii Błońskiej 1828
 
100
Akt urodzenia część I
(At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.)
 

    1 2 3 4 5 ... 12» Next»


Webmaster Message

Our family tree has over 10,000 pieces of data. We also have around 75,000 photos and thousands of documents in our collection.
This tree can continue to grow only thanks to the interest and cooperation of close and distant relatives who, finding their relatives here, would like to share their information, photos or documents.