arrow

herbKorycki's Family

and related: Kiliś, Kostewicz, Pawelski, Sadlakowski, Wyrzykowski...

Photos


Tree:  

Matches 1 to 30 of 1,368     » See Gallery    » Slide Show

    1 2 3 4 5 ... 46» Next»

 #   Thumb   Description   Info   Linked to 
1

(At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.)
 
2

 
3

 
4

9 czerwca 2002 roku. Zoo w Warszawie.
 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

 
10

 
11

 
12
 Susan Kostewicz
Susan Kostewicz
 
13
 XX-wieczna panorama Olity
XX-wieczna panorama Olity

Miejscowość nad brzegiem Niemna. Pierwszy, drewniany kościół w Olicie pierwszy raz wspomniano w 1377 roku.
Na mocy traktatu w Mielnie Olita pozostała po krzyżackiej stronie granicy.
Podczas wyprawy krzyżackiej na Litwę (1392) miał tu powstać spór między krzyżowcami z Niemiec i Anglii o prawo niesienia chorągwi św. Jerzego.
Dojść miało wówczas między rycerzami niemieckimi (Ruprecht Sekendorf) i angielskimi (lord Perey, syn księcia Northcumberlandu) do krwawego pojedynku.
W XIV wieku istniał tu drewniany zamek, nazywany Aliten. 15 czerwca 1581 roku król Stefan Batory nadał Olicie prawa miejskie.
Miasto zostało podzielone na pół granicą III rozbioru (1795) na część pruską i rosyjską. Należąca do Prus część miasta weszła następnie w skład Księstwa Warszawskiego (1807) i Królestwa Polskiego (1815). Od tego czasu, choć obydwie części Olity należały do imperium rosyjskiego, dzieliła je granica celna.
Na lewym brzegu Niemna w XIX wieku stał dwór, gorzelnia i drewniany kościółek, a na prawym brzegu murowany kościół.

12 lutego 1919 roku miała tu miejsce pierwsza potyczka tworzonego litewskiego wojska z bolszewikami, ktorzy opanowali miasto.

Po rozejmie w walkach polsko-litewskich w 1919 roku Olita znalazła się po stronie litewskiej. Jesienią 1919 roku Polacy z Suwalszczyzny wysunęli postulat przesunięcia polsko-litewskiej linii demarkacyjnej, pisząc memoriały do Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego i przedstawicieli Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i USA w Warszawie.
W końcu października 1919 roku delegacja polska na rokowaniach pokojowych w Paryżu złożyła przedstawicielom Ententy kolejny memoriał, w którym również domagali się wytyczenia linii demarkacyjnej od Wisztyńca do Olity, motywując to min. koniecznością obrony praw ludności polskiej na Litwie. (na spornym obszarze mieszkało 50 tys. Litwinów i ponad 200 tys. Polaków).
Sowiecka ofensywa na Warszawę i jednoczesne wkroczenie wojsk litewskich na Suwalszczyznę latem 1920 uczynili te plany nierealnymi.
Od tego czasu Olita po obydwu brzegach Niemna wchodzi w skład niepodległej Litwy. Miasto było okupowane ponad pół wieku przez Sowietów (1940-41, 1945-91) i Niemców (1941-45).
Po wrześniu 1939 roku znajdował się tu obóz dla polskich żołnierzy, internowanych na Litwie.

Podczas okupacji niemieckiej (1941-44) wymorodowano tu ok. 60 tysięcy Żydów.
W obozie dla sowieckich jeńców wojennych panował taki głód, że zdarzały się tu akty kanibalizmu.
Obecnie Olita jest szóstym, co do wielkości, miastem Litwy i liczy 77 tys. mieszkańców (2002).
W mieście zachowały się kościoły p.w. Św. Ludwika (1524) i p.w. św. Aniołów Stróżów (1810).

Więcej informacji:
Gloger- Dolinami rzek Niemen W 27 lat później. (Dzienniczek podróży po Niemnie od Kowna do Jurborga)
Tadeusz Radziwonowicz, Rok 1920 na Suwalszczyźnieźródło:http://rzecz-pospolita.com/olita0.php3 fot. alytusm.sytes.net
 
14
10.JPG
10.JPG
 
15
13 - VII - 1984
13 - VII - 1984
Życie Warszawy opisywało pobyt niemieckich dzieci na kolonii w Szczypiornie. Artykuł pochodzi z 1984 roku, gdy kiosk w Szczypiornie już został zamknięty w związku z przeprowadzką do Legionowa Jadwigi Koryckiej, która, jako jedyna, była tam zatrudniona.
 
16
14 Grattan Cres, Dublin
14 Grattan Cres, Dublin
 
17
17-II-1937 roku. Pogrzeb proboszcza pomiechowskiego, x. Józefa Zaremby.
17-II-1937 roku. Pogrzeb proboszcza pomiechowskiego, x. Józefa Zaremby.
 
18
1939 - zniszczony most w Pomiechówku
1939 - zniszczony most w Pomiechówku
 
19
23 maja 2021 w przepięknym kościele w Józefowie
23 maja 2021 w przepięknym kościele w Józefowie
 
20
25 VI 1927
25 VI 1927
Tłumy witają w Modlinie prochy J. Słowackiego
 
21
5 lipca w Lower Burrel spotkała się druga część rodziny. Była z nami Mary Beth Kostewicz.
5 lipca w Lower Burrel spotkała się druga część rodziny. Była z nami Mary Beth Kostewicz.
 
22
60 lat razem
(At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.)
 
23
70 Bulfin Rd, Dublin
70 Bulfin Rd, Dublin
 
24
8 Sep 1999
8 Sep 1999
 
25
8 wrze 1999. Tomisław w kilka chwil po urodzeniu.
8 wrze 1999. Tomisław w kilka chwil po urodzeniu.
 
26
9 wrze 1999 Tomisława na tym świecie wita tata i siostra Rozalia.
9 wrze 1999 Tomisława na tym świecie wita tata i siostra Rozalia.
 
27
9 wrze1999. Rozalka i Tomisław - Scena łóżkowa
9 wrze1999. Rozalka i Tomisław - Scena łóżkowa
 
28
Adam Kamiński
Adam Kamiński
 
29
Adam Kiliś
Adam Kiliś
 
30
Adam Korycki
Adam Korycki
 

    1 2 3 4 5 ... 46» Next»


Webmaster Message

Our family tree has over 10,000 pieces of data. We also have around 75,000 photos and thousands of documents in our collection.
This tree can continue to grow only thanks to the interest and cooperation of close and distant relatives who, finding their relatives here, would like to share their information, photos or documents.